کد خبر: ۱۴۵۵۷
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۱
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
بازنشرِ پیش بینی آرمان پرس درباره آینده برجام- تیر 1394
مدل تعادل نش در تئوری بازی ها ، ثابت می کند که وضعیت فعلی یعنی تحریم ایران و فعال بودن غنی سازی در ایران تحت نظارت آژانس، حالت تعادل مفید است. به عبارت دیگر هیچ یک از بازیگران مذاکرات هسته ای از بهم زدن وضعیت فعلی سودی نخواهند برد و انگیزه ای برای اجرای توافق ندارند.
آرمان پرس – گروه پژوهشی

نظریه بازی ها؛ علمی که سرنوشت شما را اگر در گروی اقدامات دیگران باشد را مورد بررسی قرار می دهد ، هرگز در کشورهای جهان سوم کاربردی نشد. البته علت این ضعف در خود این علم نیست، در کاربران آن است. هرچند که ابزارهای ابتدایی برای استفاده از این علم نیز در این کشورها وجود ندارد مانند دانش اقتصاد سیاسی. نظریه بازی ها یا همان تئوری بازی ها در ده ها قاعده و روش قابل پیاده سازی می باشد. اما یکی از جذاب ترین و عینی ترین این روش ها مدل "تعادل نش" است.

تعادل نش بازی را با هدف رسیدن به وضعیت برد-برد دنبال می کند. همچنین پیش فرض های این بازی در ساده ترین نوع آن  مواردی چون مانند یک وجهی، غیرفازی، غیرهماهنگ، متقارن، غیرمشارکتی، غیرتصادفی، با آگاهای کامل، عاقلانه، غیر غالب، مکانیکی و حاصل جمع غیرصفر. مدل تعادل نش بدنبال نقطه ای است که در آن هیچ بازیگری (با فرض ثابت بودن بازی یقیه) در صورت برداشتن گام بعدی و تغییر بازی خود، از سود بیشتری بهره مند نشود. لذا در نقطه تعادل نش، همه بازیگران در حالت رضایت نسبی یا رضایت مطلق هستند و به تغییر بازی خود به دلیل اطلاع از متضرر شدن آن تمایلی ندارند.

اساسا در تئوری بازی های تعادل نش سه مولفه کلی باید مورد مداقه قرار بگیرد. بازیگران، اعمال و رفتارهای بازیگران، تعیین مرجحات و در نهایت ارزشگذاری رفتار هر بازیگر در نسبت با دیگر رفتارهای دیگر بازیگران.

برای بررسی و پیش بینی وضعیت اجرای توافق در مذاکرات ایران و 5+1 در تئوری بازی های مدل تعادل نش، در 4 مرحله بازی را پیگیری می کنیم. لازم به ذکر است که وضعیت فعلی تحریم ایران در بهترین وضعیت از نظر آمریکا و غنی سازی ایران در بهترین وضعیت از نظر ایران است. وضعیت آینده نیز که هم اکنون در حال مذاکره برای آن هستیم، حذف کامل تحریم ایران و حذف نسبتا کامل غنی سازی ایران (تا مرز 3درصد!) است.

*نکته : دلیل انتخاب مرجحات هر بازی نیاز به تشریح دارد که در این نوشتار نمی گنجد

یکی بازی بین دو بازیگر [ایران] و [آمریکا]. دوم بازی بین دو بازیگر [ایران] و [روسیه و چین]. سوم بازی بین [ایران] و [فرانسه و آلمان و انگلیس] در نهایت بازی بین [ایران] و تمام کشورهای 5+1 یعنی [آمریکا،روسیه،چین،فرانسه،آلمان و انگلیس].

*مرحله اول

. بازیگران » [ایران] و [آمریکا]

. رفتار ها » ایران : غنی سازی می کند یا غنی سازی نمی کند / آمریکا : تحریم می کند یا تحریم نمی کند

. مرجحات » ایران : تحریم نباشد+غنی سازی باشد / آمریکا : تحریم باشد+غنی سازی نباشد

. ارزشگذاری رفتارها » ایران : تحریم باشد+غنی سازی باشد(2) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(0) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(3) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(1) / آمریکا : تحریم باشد+غنی سازی باشد(1) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(3) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(0) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(2)


تئوری بازی های مداکرات هسته ای با مدل تعادل نش


کادر سبز رنگ یعنی حالتی که "تحریم باشد+غنی سازی باشد"حالت تعادل نش است در بازی ایران و آمریکا. زیرا که اولا ایران تمایلی به تغییر بازی ندارد چون از امتیاز 2 به امتیاز 0 می رسد و ثانیا آمریکا هم تمایلی ندارد به تغییر بازی زیرا از امتیاز 1 به امتیاز 0 می رسد. در بقیه حالت ها نهایتا یکی از طرفین تمایلی به تغییر بازی خود نشان نمی دهد.

در نتیجه باید بیان داشت که در این مرحله تعادل نش می شود وضعیتی که تحریم باشد و غنی سازی هم باشد. یعنی به عبارتی دقیقا همین وضعیتی که در آن هستیم. یعنی طرفین تمایلی به برداشتن گام بعدی و تغییر این وضعیت ندارند.

*مرحله دوم

. بازیگران » [ایران] و [روسیه و چین]

. رفتار ها » ایران : غنی سازی می کند یا غنی سازی نمی کند / روسیه و چین : تحریم می کند یا تحریم نمی کند (منظور رأیی است که نهایتا در مذاکرات خواهند داد)

. مرجحات » ایران : تحریم نباشد+غنی سازی باشد / روسیه و چین : تحریم باشد+غنی سازی باشد

. ارزشگذاری رفتارها » ایران : تحریم باشد+غنی سازی باشد(2) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(0) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(3) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(1) / روسیه و چین : تحریم باشد+غنی سازی باشد(3) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(2) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(1) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(0)


تئوری بازی های مداکرات هسته ای با مدل تعادل نش


کادر سبز رنگ یعنی حالتی که "تحریم باشد+غنی سازی باشد" حالت تعادل نش است در بازی ایران و روسیه و چین. زیرا که اولا ایران تمایلی به تغییر بازی ندارد چون از امتیاز 2 به امتیاز 0 می رسد و ثانیا روسیه و چین هم تمایلی ندارد به تغییر بازی زیرا از امتیاز 3 به امتیاز 1 می رسد. در بقیه حالت ها نهایتا یکی از طرفین تمایلی به تغییر بازی خود نشان نمی دهد.

در نتیجه باید بیان داشت که این مرحله تعادل نش می شود یعنی وضعیتی که تحریم باشد و غنی سازی هم باشد. یعنی به عبارتی دقیقتر همین وضعیتی کنونی که در آن هستیم و طرفین تمایلی به تغییر این وضعیت ندارند.

*مرحله سوم

. بازیگران » [ایران] و [فرانسه و آلمان و انگلیس]

. رفتار ها » ایران : غنی سازی می کند یا غنی سازی نمی کند / فرانسه و آلمان و انگلیس : تحریم می کنند یا تحریم نمی کنند (منظور رأیی است که نهایتا در مذاکرات خواهند داد)

. مرجحات » ایران : تحریم نباشد+غنی سازی باشد / فرانسه و آلمان و انگلیس : تحریم نباشد+غنی سازی نباشد

. ارزشگذاری رفتارها » ایران : تحریم باشد+غنی سازی باشد(2) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(0) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(3) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(1) / فرانسه و آلمان و انگلیس : تحریم باشد+غنی سازی باشد(0) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(1) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(2) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(3)


تئوری بازی های مداکرات هسته ای با مدل تعادل نش


کادر سبز رنگ یعنی حالت "تحریم نباشد+غنی سازی باشد" حالت تعادل نش است در بازی ایران و فرانسه و آلمان و انگلیس. زیرا که اولا ایران تمایلی به تغییر بازی ندارد چون از امتیاز 3 به امتیاز 1 می رسد و ثانیا فرانسه و آلمان و انگلیس هم تمایلی ندارد به تغییر بازی زیرا از امتیاز 2 به امتیاز 0 می رسد. در بقیه حالت ها نهایتا یکی از طرفین تمایلی به تغییر بازی خود نشان نمی دهد.

در نتیجه باید بیان داشت که این مرحله تعادل نش می شود یعنی وضعیتی که تحریم نباشد و غنی سازی باشد. استثنا برای کشورهای اروپایی اگر به تنهایی بازیگران مقابل ایران بودند وضعیت فعلی وضعیت تعادل نبود و به دنبال ادامه غنی سازی و حذف تحریم ها بودند البته به شرط نظارت بیشتر بر مراکز غنی سازی ایران. اما در مرحله چهارم که سه بازیگر دیگر یعنی آمریکا و روسیه و چین نیز وارد میدان بازی می شوند حتما اولویت و نقطه تعادل کشورهای اروپایی نیز تعدیل خواهد شد و یه وضعیتی غیر از کادر سبز این مرحله رضایت خواهند داد.

*مرحله چهارم

. بازیگران » [ایران] و [آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس و روسیه و چین]

. رفتار ها » ایران : غنی سازی می کند یا غنی سازی نمی کند / آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس و روسیه و چین : تحریم می کنند یا تحریم نمی کنند (منظور رأیی است که نهایتا در مذاکرات خواهند داد)

. مرجحات » ایران : تحریم نباشد+غنی سازی باشد / تمام کشورهای 5+1 : در مراحل قبلی ترجیحات هر کدام ذکر شده بود

. ارزش گذاری رفتارها » ایران : تحریم باشد+غنی سازی باشد(2) ، تحریم باشد+غنی سازی نباشد(0) ، تحریم نباشد+غنی سازی باشد(3) ، تحریم نباشد+غنی سازی نباشد(1) / به علت پیچیدگی تعیین مرجحات کشورهای 5+1 به یکباره در جدول اورده می شود.

*نکته : رفتار هر یک از کشورهای 5+1 بعد از اینکه به شور گذاشته می شود و اکثریت شخص می شود تعیین کننده ارزشگذاری آن انتخاب خواهد بود. به عنوان نمونه اگر انتخاب رفتاری آمریکا تحریم باشد و انتخاب سه کشور اروپایی نیز تحریم باشد و انتخاب رفتاری روسیه و چین حذف تحریم باشد، در این وضعیت چون اکثریت رای به ادامه تحریم ها خواهند داد رفتار روسیه و چین نیز مبتنی بر نظر اکثریت محاسبه خواهد شد.


تئوری بازی های مداکرات هسته ای با مدل تعادل نش


در این مرحله بازی با وجود تمام بازیگران انجام می شود. در ابتدا تکلیف تصمیم گیری و ترجیحات بین خود 6 کشور طرف مذاکره ایران انجام می شود و سپس آن تصمیم در نسبت با رفتارهای ایران مورد ارزیابی و پیش بینی قرار می گیرد.

کادر سبز رنگ حالت تعادل نش است را در بازی نهایی مذاکرات هسته ای با وجود تمامی بازیگران یعنی ایران و کشورهای 5+1 پیش بینی می کند. طبق این پیش بینی حالت فعلی یعنی تحریم ها همچنان وجود داشته باشند و غنی سازی ایران نیز با همین روند (بدون سقف اما تحت کنترل آژانس) به مسیر خود ادامه دهد. مدل تعادل نش در تئوری بازی ها ، ثابت می کند که وضعیتی فعلی یعنی تحریم ایران و فعال بودن غنی سازی در ایران تحت نظارت آژانس، حالت تعادل مفید است. به عبارت دیگر هیچ یک از بازیگران مذاکرات هسته ای از بهم زدن وضعیت فعلی سودی نخواهند برد و انگیزه ای برای اجرای توافق و حذف تحریم ها و غنی سازی ایران ندارند.

لذا؛ همان طور که در ابتدای متن ذکر شد، این بازی با ملاحظاتی چون یک وجهی، غیرفازی، غیرهماهنگ، متقارن، غیرمشارکتی، غیرتصادفی، با آگاهای کامل، عاقلانه ، غیر غالب، مکانیکی و حاصل جمع غیرصفر بودن بازیگران و رفتارهایشان محاسبه شده است. طرح کامل تئوری بازی ها با مفروضات پیچیده فوق قابل انتشار نیست اما فارغ از چندصد مسیر احتمالی پیش روی مذاکره کنندگان، وضعیت فعلی همچنان امن ترین وضعیت است برای ایران ، آمریکا ، روسیه و چین و تنها سه کشور اروپایی هستند که با کمی تمایل برای تغییر وضعیت فعلی، عقلا به دنبال نتیجه معروف مذاکرات یعنی حذف تحریم ها و حذف غنی سازی ایران نیستند.

تئوری بازی ها با بررسی احتمالات آینده فقط پیش بینی می کند، نه پیش گویی.


تهیه و تنظیم:

علیرضا فرقانی


دانلود فایل پی دی اف:

تئوری بازی های مذاکرات هسته ای با مدل تعادل نش


**********************************

به گزارش آرمان پرس؛ توافقِ هسته ای (یا برجام) بین ایران و گروه 1+5 در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ منعقد شد. "پیش بینیِ صورت گرفته توسط آرمان پرس در تیرماه سال 1394" اکنون به تحقق پیوست  و رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ خروجِ ایالات متحده از "برجام "را اعلام کرد .

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان l_sar_comment
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
7
7
صفر !!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
6
31
این چرندیات چیه میگی آرمان ؟ چه ربطی داره آخه ؟ ظریف داره میگه میرسیم به توافق داره تموم میشه ! تو میگی صفره ؟ یکم زبون به دهن بگیر !!!
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
15
7
در این یک مورد باهاتون اتفاق نظر دارم
هومهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
7
25
طبق تئوری بازی ها الان دقیقا چرت گفتی/
amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
0
4
aslan game theory inja mesdagh nadare, chon etelaat asymmetric nist...
مدیر پایگاه سلام جناب آقای امیر
 همان طور که در اول و آخر متن ذکر شده، یکی از پیش فرض های بازی انجام شده آگاهی کامل است . کنایه از این که اطلاعات پویا و قابل تغییر نباشد. همچنین 9 پیش فرض دیگر ذکر شده که انجام این بازی با غیر از فرض های مذبور قابل انتشار نیست
با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
0
11
ورود برخی مباحث علمی به خبر ها برای جامعه بسیار سودمند می باشد ولی باید دانست عددگذاری مرجحات بازیگران عاقل (آن هم فقط دو بازیگر) به راحتی آنچه که در خبر(مقاله) ی مذکور آمده،نیست و بازی های چند بازیگره،مبانی دیگری دارد.خلاصه اینکه در دوران سابق با بازیگری دولت سابق واکثریت با نفوذ دنیا به نقطه ی شکست رسیدیم نه تعادل.
زند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
0
11
این دوستمون تازه با نظریه بازی ها آشنا شده . نش در تعادل خودش منفعلانه به قضیه نکاه نمی کنه و اظلاعات رو به صورت منسجم می بینه ولی در اینجا سانسور اطلاعات شده. دستکاری اطلاعات بازیگران.متاسفم
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
3
12
هاهاها =)
خوشم میاد دیگه این دقایق آخر به هر دستاویزی برای سنگ اندازی در روند مذاکرات روی میاریید! =)
از خلاقیتتون خوشم اومد وقتی اکثر راه های تخریب بسته باشه و غیر تاثیر گذار آدم به راهای خلاقانه روی میاره D: اینکه حتی سعی کردید خیلی از پارامتر های تاثیر گذار رو به نفع نظریتون حذف کنید! بازم عیبی نداره!
اما در عجبم همین قطعنامه ها و تحریم ها که همین چند سال پیش کاغذپاره بودند و دیدگاه امثال شماها هیچ تاثیری نداشتند و بلکه باعث پیشرفت و ترقی کشور هم شدند!!! حالا چطور موضوع توافق برای برداشتنش شده موضوع اصلی شما دلواپسان؟!
اما در آخر اون چیزی که مهمه نه نوشته به اصطلاح علمی یکطرفه این مقاله است چون نتیجه به زودی مشخص میشه! اما مهم اینجاست که مردم فهمیدند که کی داره در جهت منافع حزبی خودش و ضرر جامعه کار میکنه و کی داره در جهت رفع بدبختی و فلاکت از مردم جامعه ای کار میکنه که توسط گروه اول ایجاد شده!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
3
7
شما چه نفعی از عدم توافق دارید ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
0
1
اون خبر بالایی سمت چپ خیلی قشنگتره!!!
javad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
5
0
اگر ما راكتور اراك را خراب كنيم 7 سال براي بازسازي زمان ميبرد(7سال تا فرار هسته ايي) ولي با لغو تحريم ايران برقراري مجدد آن چقدر زمان ميبرد(24 ساعت)پس اول آمريكا 7 سال تحريم را لغو كند تا بعد ازآن ما شروع به تخريب اراك كنيم(درسته؟؟)به تين ميگن برابري استرات‍‍ژيك
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
0
6
مزخرف محض. خدا عقل بده به نگارنده.
mahmood
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۹
0
14
توافق شد.
ضايع شدي بدبخت...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
0
2
با این چرت و پرت نوشتن الان جان نش بدبخت تو گور مبلرزه. خود ارزش گذاری رفتارها خودش کلی بحث داره دو تا عدد انداختی بعد ... شعرت رو شروع کردی.
آرمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
0
0
سلام
به نظرم ایرادهایی در مفروضات مسأله وجود دارد. همانطور که آقای عراقچی اشاره کرده برنامه اتمی از "لحاظ اقتصادی" خسران محسوب می شود. بنابراین ایران با ادامه برنامه هسته ای بیشترین سود را نمی کند. بنابراین و به عنوان مثال در مرحله اول اگر تحریم باشد و غنی سازی هم باشد ایران امتیاز 2 کسب نمی کند.دلایل دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد ادامه تحریم و ادامه غنی سازی هر دو با تضرر همراه است. با این حال، خوشحالم که چنین تحلیلی هم انجام شده است. موفق باشید.
بهنام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
1
با تشکر از شما به دلیل تحلیل مساله از نظر نظریه بازی ها .خیلی جالب بود
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل