کد خبر: ۱۸۰۳۳
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴
سخنرانی امام خمینی (ره) 21/01/1362 :
ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می‏گذاریم» در این امور؛ نمی‏گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمی‏گذاریم کسی دیگر هم دخالت بر ما بکند/ متاسفانه برخی از مسئولین آمریکا نه زیر پا که روی سر می گذارند و به شدت بدنبال دخالت آمریکا در امور ایران هستند
سخنرانی امام خمینی (ره) در حسینه جماران  21/01/1362

حفظ کشور در پرتو وحدت نیروهای مدافع

کمیته‏ ها بحمداللّه‏ در داخل دفاع می‏کنند و در مرزها هم هستند و در جبهه‏ها هم هستند، پاسدارها هم همین طور، ارتشیها هم همین طور؛ و این برای این است که ما یک ارتش جدای از سپاه و سپاه جدای از کمیته و کمیته جدای از بسیج و همۀ اینها جدای از عشایر نداریم. ما یک برادرهایی هستیم که اسماءشان مختلف است لکن ارواحشان یکی است. چند تا برادر که هر کدام اسم دارند، اسمشان مختلف است اما گروههای مختلف نیستند، برادرند. گروههای ما اسماءشان مختلف است: بسیج است، سپاه است، ارتشی است، کمیته است و امثال اینها، لکن روح آنها یکی است، وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی دارند و این سبب شده است که شماها توانستید این همه قدرتهای بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرتها در عالم بایستید، و تا این روح برادری محفوظ است و
کمیته نمی‏گوید من در مقابل ارتش، ارتش نمی‏گوید من در مقابل سپاه، سپاه نمی‏گوید من در مقابل دیگران، تا این روح محفوظ است شما هم محفوظید. و من امیدوارم که ان شاء اللّه‏ این روح وحدت و این روح انسانیت در جامعۀ ما محفوظ باشد؛ و این کشور از آسیبهایی که در آتیه برای او تهیه دارند می‏بینند محفوظ بماند. و ما ایستاده‏ایم در مقابل دفاع از کشور خودمان و دفاع از اسلام عزیز در مقابل هر مهاجم. مهاجم می‏خواهد ابرقدرت باشد، می‏خواهد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیست. ما واجب است برایمان دفاع کنیم از نوامیس اسلام و نوامیس خودمان و دفاع کنیم از کشور اسلامی خودمان و مادامی که در حال دفاع هستیم، با هر قدرتی که بخواهد هجمه بکند بر ما، مقابله می‏کنیم و هیچ هراس نداریم؛ غایت امر این است که ما در راه خدا شهید می‏شویم و این غایت آمال جوانهای ماست. و من امیدوارم که این قدرت محفوظ بماند و شما با همین قوه و قدرت پیش بروید. و چون در حال دفاع هستیم، مادامی که جبهه‏ ها احتیاج دارند به اینکه کمک بشود برایشان، بر همه واجب است که در جبهه بروند و دفاع کنند. البته کمیته‏ ها چون کارهای داخلی دارند آنها هم در حال دفاع هستند. دفاع داخلی هم مهم است و همین طور آنهایی که در کردستان هستند و در آنجا زحمت می‏کشند، همان طوری که کسانی که در جبهه‏ های غرب هستند و جنوب هستند، آنهایی که در کردستان و جاهای دیگر هم زحمت می‏کشند مورد تقدیر همۀ ملت است. و ما از باب اینکه یک ملت واحد هستیم، یک جمعیت واحد هستیم، همۀ ما برای همۀ کسانی که برای این کشور زحمت می‏کشند و برای این ملت جانفشانی می‏کنند و برای اسلام فداکاری می‏کنند، دعا می‏کنیم، و همۀ ملت شکرگزارند نسبت به همۀ شماها.

خودباختگی دولتهای منطقه نسبت به قدرتهای بزرگ

این خودباختگی که الآن این دولتهای اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان می‏دهند نسبت به قدرتهای بزرگ، اینها گمان می‏کنند که اگر صدام مثلاً دستش برسد یکی از اینها را می‏گذارد سر کار باشند صدام یک روحی دارد که نمی‏شود جلویش را بگیرد، نمی‏تواند جلویش را بگیرد، اگر می‏توانست جلویش را بگیرد که خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او می‏کنند. اینها خیال می‏کنند که اگر اینها گرفتار شدند، امریکا می‏آید و جلوی این را می‏گیرد که مبادا به آنها صدمه‏ای وارد بشود. امریکا شماها را برای نفتتان می‏خواهد. امریکا شما را برای این می‏خواهد که بازار درست کند که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ چه کار دارد امریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالی می‏خواهید داشته باشید، ملتهای شما هرچه می‏خواهند گرسنه باشند، ملتهای شما هر چه می‏خواهند تشنگی بکشند الآن، او چه کار به این کارها دارد، او می‏خواهد که از شما استفاده ببرد؛ نه استفاده‏ای که یک انسان از انسان می‏برد، نه استفاده‏ای که یک انسان از یک عبد می‏برد، استفاده‏ای که حتی از حیوانات هم پستتر ما را حساب می‏کنند و می‏خواهند استفاده ببرند.

دفاع در مقابل دخالت قدرتها در امور کشور

تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید، نمی‏توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیرۀ جان شما را می‏کشند و می‏برند و ملت شما را آن طور ضعیف و زبون و بیچاره می‏کنند و همه نشسته‏اید هی منتظرید که امریکا برایتان کار بکند. همان طوری که ما ننشستیم که امریکا یک کاری برای ما بکند. ما نشسته‏ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته‏ایم که اگر شوروی بخواهد کاری بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این نیستیم که امریکا برای ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا می‏گذاریم» در این امور؛ نمی‏گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمی‏گذاریم کسی دیگر هم دخالت بر ما بکند.
بخواهند هم اگر چنانچه هجمه بکنند، ما نمی‏گذاریم اینها طیاره‏هایشان پیاده بشوند، چتربازهایشان را بین هوا می‏کشیم، از بین می‏بریم. مگر آنها می‏توانند به اینجا هجمه کنند؟ ولی آنها هیچ وقت عقلشان به این کمی نیست که بخواهند یک هجمه‏ای بکنند؛ آنها دنبال نقشه‏اند که ما را به جان هم بیندازند.
21/01/1362
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل