کد خبر: ۱۸۵۷۸
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹
یادداشت اختصاصی / دکنر سید وحید ظهوری حسینی
اگر طالبان به عنوان گروه واحد تلقی شوند، مسلم است که با مرگ یک فرد چیزی تغییر نخواهد کرد، و فرد دیگر جایگزین خواهد شد. اما می دانیم که طالبان یک گروه متحد و واحدی نیستند و از چند جریان مختلف دیگر تشکیل شده اند و شورایی مانند کویته و گروه هایی مانند حزب اسلامی و گروه های دیگر با طالبان رابطه ی نزدیکی داشتند ...

 آرمان پرس: 

دکتر سید وحید ظهوری حسینی

کارشناس افغانستان و رئیس موسسه کوثر

مرگ ملا عمر در افغانستان همان طور که مدت زیادی از مرگش هم گذشت، چندان اثر گسترده در روند امنیت در افغانستان نخواهد داشت، زمانی که ملا عمر از دنیا رفت، مذاکرات صلح به وجود آمد. علاقه و ارتباط با دولت افغانستان و طالبان بیشتر شد . در واقع مشخص شد گروهی از وی نمایندگی می کنند و معلوم می شود که ملا عمر خود نبوده است و در پشت پرده کسانی او را می چرخاندند و کسانی به عنوان عروسکی از نام ملاعمر استفاده می کردند و این زمینه رامساعد می ساخت که امنیت در افغانستان به همین شکل ادامه پیدا کند. لذا اثری که مرگ رهبر طالبان بر افغانستان داشته باشند اثر جمعی است و نه اثر شخصی. یعنی زمانی که فردی در طالبان تغییر می کند، مسلم است که شرایط در افغانستان بدتر خواهد شد و نه بهتر.

در بعد دیگری مرگ ملاعمر تاثیراتی در روند صلح دارد. چرا که مرگ ملا عمر روند صلح را مختل کرد، این اثر اولیه موضوع است. اما در واقع اگر ملا عمر زنده بود و روند صلح به همین شکلی که تا امروزبود پیش می رفت، مسلما نتیجه خوبی به دنبال می داشت. اما بعد از دو جلسه مشخص شد، که اصلا ملا عمری در کار نبوده است، این حرکت مختل شد و مصالحه با طالبان به نوعی کلاه گذاشتن بر سر دولت افغانستان تلقی شد. از طرف دیگر روند صلح در افغانستان بستگی به اجماع کشورهای بین المللی دارد. همان طور که می دانیم امروز طالبان و یا حتی خود ملاعمر و همچنان القاعده وبن لادن در گذشته همه مهره های جایگزین و یا حلقه های وصلی هستند، که امروز در سراسر جهان به داعش پیوند می خورند. لذا اگر این پیوند به وجود نیاید، می تواند زمینه خوبی را برای امنیت درافغانستان و مصالحه و مذاکره بوجود آورد. در این بین باید توجه داشت که در حالی که یک گروه تروریستی جدید مانند داعش بوجود آمده است و طالبان به داعش پیوند خورده و رابطه برقرار کرده اند و دوباره باید یک دور جدید مذاکره با داعش را باید دنبال کنیم. لذا من فکر می کنم که امنیت درافغانستان بستگی به روابط اجماع بین المللی دارد و کشورهای جهان و منطقه باید بدنبال رفع این گونه ناامنی ها و بین بردن گروه های تروریستی درافغانستان باشند.

جدا از این مرگ ملاعمر در افزایش نفوذ داعش در افغانستان تاثیر دارد. در واقع طالبان گروهی بود که بر محوریت ملا عمر قرار داشت. اما بعد از مرگ ملاعمر اداره این گروه به رهبری اعضا صورت می گیرد و مسلم است که با تغییر رهبر این گروه دچار اختلال گشته و زمینه را برای این که قسمت هایی از گروه طالبان به داعش بپیوندند مساعد می سازد. چنان که چنین قضیه ای در ماه های گذشته دیده شده است. البته امروز در افغانستان هیچ عملیات تروریستی به نام داعش ثبت نمی شودو داعش در افغانستان از گروه طالبان استفاده کرده، و در واقع موج سواری می کنند. به طوریکه هر جریانی که جنایت بیشتری در افغانستان انجام دهد و یا اثر گذار تر باشد می توانند جذب داعش گردند.

در بعد دیگری مرگ ملاعمر بر تجزیه طالبان موثر است. در این بین اگر طالبان به عنوان گروه واحد تلقی شوند، مسلم است که با مرگ یک فرد چیزی تغییر نخواهد کرد، و فرد دیگر جایگزین خواهد شد. اما می دانیم که طالبان یک گروه متحد و واحدی نیستند و از چند جریان مختلف دیگر تشکیل شده اند و شورایی مانند کویته و گروه هایی مانند حزب اسلامی و گروه های دیگر با طالبان رابطه ی نزدیکی داشتند . چنانچه امروز هم رهبر معنوی طالبان یعنی سمیع الحق از داعش حمایت خود را اعلام کرد. اگر این جدا جدا حساب کنیم، کم کم ارتباطشان را با داعش محکم خواهند کرد و این انشعابات (حتی ارتباط حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را با داعش شنیده ایم) می تواند انشعابات بزرگ در داخل طالبان به نفع داعش داشته باشد.


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل