کد خبر: ۲۳۷۴۵
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۴
شرایط امروز قطعا با شرایط سه سال پیش متفاوت است. غرب از جمله کشورهای اروپایی که به عنوان دوستان سوریه میزبان طراحان تغییر در سوریه بوده اند، امروز کاملا برگشته اند. برخی هم که در حاشیه قضیه مانده اند، نگاهشان تغییر پیدا کرده است. به این معنا که باور کرده اند که تغییر نظام در سوریه با قدرت و زور و ارسال گروه های مسلح و تخریب امکان پذیر نیست. بلکه تبعات منفی همین امر به آنها هم می رسد. از جمله آن افزایش آمار مهاجرین و آوارگانی که درحال مهاجرت به اروپا هستند.
آرمان پرس – گروه بین الملل:

-مصیب نعیمی

کارشناس ارشد مسائل سوریه

=================

چرخش بازیگران مختلف عربی و شرایط نوین

قطعا سوریه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و جایگاه جغرافیایی و نقش آفرینی اش در حداقل چهار دهه گذشته بویژه در محور پایداری در برابر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی از یک اهمیت ویژه ای بوده است و توسط تقریبا همه بازیگران منطقه بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تنها کشوری است که در مراحل مختلف، آینده نگریش بیش از بقیه بود و وارد فریب های اغواگرانه نشد. در واقع به رغم این که امریکاییها سعی کردند، رژیم صهیونیستی اسرائیل را در بین همسایگانش به یک واقعیت تبدیل کنند، سوریه و لبنان (که متاثر از سیاست سوریه بود) آنها را از ورود به این صحنه خودداری کردند است . این خود یک عامل اساسی، برای طرح توطئه بین المللی علیه سوریه بود تا به بهانه دموکراسی، حقوق مردم، حقوق بشر و بهانه های واهی به وضع فعلی در آید.البته نقش آفرینان تنها غرب و امریکا نبودند، بلکه تعدادی از کشورهای عربی و کشورهای همسایه مانند ترکیه در این صحنه به کار گرفته شدند. در حال حاضر بعد از گذشت حدود تقریبا پنج سال از آغاز بحران کلیه سناریوهایی که طراحی شده بود و با زمانبندی مشخص اجرا می شد، با ناکامی همراه شده است. اگرچه سوریه چه در بعد ویرانی و چه در بعد ناامنی هزینه سنگینی پرداخته و مجموعه ای که غرب در رأس و کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، قطر و برخی از کشورهای عربی دیگر در حاشیه آن حرکت می کنند، (با یک شیوه و با یک بیان یعنی تغییر حاکمیت در سوریه) وارد صحنه شدند و هر کدام هدف خاصی داشتند، (برخی هدفهایشان منطقه ای، برخی انتقام از گذشته و برخی هم توسعه نفوذ بود و برای آمریکایی وحتی صهیونیست ها هم تضعیف یک نیروی اثر گذار در بعد مقاومت بود) اما هدف های مورد طراحی آنها به هیچ وجه حاصل نشد و امروز ما در وضعیت چرخش در نگاه بین المللی به سوریه هستیم.

نگاه کنونی چین و روسیه به مسئله سوریه

در جبهه مقابل که به آن محور مقاومت و حمایت از مقاومت و حاکمیت در سوریه گفته می شود، شامل چین، روسیه، ایران، عراق و بخش اعظم لبنان قطعا با یک نگاه و یک نگرانی این حمایت را اعمال کردند. اگرچه امریکاییها صحبت از دموکراسی می کنند، ولی هدف آنها یک دست کردن حاکمیتشان بر حاشیه مدیترانه است و این که هر گونه مانعی را از سر راه بردارند و در مرحله بعد برای روسیه، چین و کشورهای شرق عموما بحران جدیدی ایجاد شود و آخرین سکوی باقیمانده خارج از سلطه غرب در دست حامیان صهیونیست قرار بگیرد. لذا نگاه روسیه و چین هر چند هر کدام هدف های متفاوتی دارند (یکی بیشتر اقتصادی و دیگری سیاسی و استراتژیک است) اما هر دو در منع تغییر نقشه فعلی به نفع غرب حرکت می کنند. یعنی چه در بعد شورای امنیت و وتوهایی که انجام شد و چه در حمایت از بازگشت امنیت در سوریه با حضور نظام فعلی و مشروعیت دادن به نظام فعلی و روند تغییر آرام به نحوی (که فقط مردم سوریه در آن نقش داشته باشند) حمایت های انجام شد.

وضعیت میدانی سوریه

شرایط امروز قطعا با شرایط سه سال پیش متفاوت است. غرب از جمله کشورهای اروپایی که به عنوان دوستان سوریه میزبان طراحان تغییر در سوریه بوده اند، امروز کاملا برگشته اند. برخی هم که در حاشیه قضیه مانده اند، نگاهشان تغییر پیدا کرده است. به این معنا که باور کرده اند که تغییر نظام در سوریه با قدرت و زور و ارسال گروه های مسلح و تخریب امکان پذیر نیست. بلکه تبعات منفی همین امر به آنها هم می رسد. از جمله آن افزایش آمار مهاجرین و آوارگانی که درحال مهاجرت به اروپا هستند. آنها نتوانسته اند سلیس و روان و آن طور که فکر می کردند تنها کشور باقیمانده در جبهه پایداری را ساقط کنند. اگر این اتفاق می افتاد قطعا به دوستانشان می گفتند که هر کس بخواهد با طرحهای آنها مخالفت کند، ناکام می ماند.

گذشته از این پایداری سوریه بر روی کشورهای دیگر تاثیر مثبت داشته است و لذا زمینه سیاسی باز شده است. اگرچه غرب در این ترفند ناکام مانده است، ولی سعی می کند خود را موفق جلوه دهد. آنها می گفتند سوریه تضعیف شود و شد ولی تغییری حاصل نشد. اکنون بحث سناریوی بعدی است. آنها دوست ندارند اعلام شکست کنند یا شکست را بپذیرند و لذا می خواهند سناریوی حفظ ظاهر قضیه را نگه داشته باشد. لذا امریکاییها که قبلا خواهان براندازی رژیم فعلی بودند در حال حاضر با تناقض می گویند که مشکل سوریه نه از طریق نظامی بلکه از طرق سیاسی حل شود. شاید در طرح این است که آن چیزی که از طریق خونریزی و کشتار و آواراگی و ویرانی بدست نیاوردند، بتوانند از طریق فرمولهای سیاسی بدست آورند.در این راستا با توجه به تجربه ای سوریها و حامیانشان در محور پایداری بعید است که فریب بخورند. لذا آن جنگی که درحال حاضر شدت گرفته است، بیشتر جنگ سیاسی است و از میزان جنگ نظامی تا حدی کاسته شده است. یعنی اگرچه سعی می کنند، صحنه نظامی را هم حفظ کنند، اما عقب نشینیها و عقب گردهایی که رخ داده است کاملا نشان از تضعیف جبهه نظامی آنها دارد.

در بعد دیگری تقریبا پیروزیها و پایداریهایی هم که مخالفان می کنند بیشتر تبلیغاتی است. دولت سوریه با توجه به آینده نگری سعی می کند از ابزاری (که آنها استفاده می کنند) یعنی سپر قراردادن غیر نظامیان در شهرها استفاده نکند، چون تبعات بسیار زیادی دارد. آنها این را به عنوان ضعف دولت سوریه در نظر می گیرند. لذا سوریه با تعلل و احتیاط در آزادسازی هایش اقدام می کند. از نظر سوریها و کارشناسان نظامی دلیل ارتش سعی دارند کمترین آسیب به غیرنظامیان برسد، ( آنها به صورت مجموعه های مسلح در قلب غیر نظامیان جا می گیرند. تا بتوانند برای خود نوعی مصونیت ایجاد کنند) این تعلل و ملاحظه در جهت بازپس گیری و آزادسازی مناطق با محاسبات نظامی انجام می شود. اما مخالفان به عنوان موفقیت خود و ناتوانی سوریه قلمداد می کنند. درحالیکه ارتش سوریه (که روزی آنها درصدد تضعیف آن بودند) دارای ارتش قدرتمندتر از روز اول، هم در بعد تجربه نظامی و هم از نظر تاکتیک و هم در بعد تجهیزات و تحریم ها شده است. در این شرایط سوریه از آن مرحله گذشته است و امروز ما می بینیم که روسیه رسما اعلام می کند که هر گونه سلاحی که مورد نیاز دولت سوریه باشد به راحتی و علنی و آشکار در اختیار قرار خواهد داد. این نشان می دهد که فشارهای بین المللی حتی علیه روسیه نیز تاحد زیادی کم شده است و این خود نوعی قدرت و شجاعت به روسیه و محور شرق می دهد تا بتوانند همین مسیری را که شروع کردند ادامه دهند.


برچسب ها: سوریه ، مصیب نعیمی
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل