کد خبر: ۷۴۹۹۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹
در بازدید سفیر کره جنوبی از مرکز بررسی های دکترینال (اندیشکده یقین) برنامه ها و فعالیت های این مرکز در افق 50 ساله 1444 معرفی شد. از جمله این برنامه ها تشکیل باشگاه تحریمی‌ها در بلوک بندی نوین بین المللی در جنگ اقتصادی کنونی در جهان است که مورد استقبال سفیر کره جنوبی نیز قرار گرفت.در این دیدار آقای یو نیز با خواندن شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست بر عزم و اراده کره جنوبی در همراهی با ایران در کاهش تاثیر تحریم ها تأکید کردند.
آقای یو جانگ هیان، سفیر کشور کره جنوبی از مرکز بررسی های دکترینال بازدید کردند.

تشریح باشگاه تحریمی‌ها برای سفیر کره جنوبی

در این دیدار موضوعات زیر در گفت و گو با ایشان مطرح گردید:

آشنایی با روند فعالیت های مرکز و معرفی پروژه های مرکز در برنامه ۵۰ ساله در افق ۱۴۴۴

تأکید بر حل بحران شبه جزیره کره و زدودن تنها اثر باقی مانده از دوران جنگ سرد یعنی
تجزیه کره به دو بخش شمالی و جنوبی، با پروژه ملت سازی یکپارچه کره

تشریح باشگاه تحریمی ها در بلوک بندی نوین بین المللی در جنگ اقتصادی کنونی در 
جهان، و آغاز عصر جنگ اراده ها

تشریح باشگاه تحریمی‌ها برای سفیر کره جنوبی

در این دیدار آقای یو نیز با خواندن شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست
بر عزم و اراده کره جنوبی در همراهی با ایران در کاهش تاثیر تحریم ها تأکید کردند.


نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل