سخنرانی جنجالی استاد عباسی در مورد گفتگوی تمدن ها
« گفتگوی تمدن ها » یعنی ...
آرمان پرس – گروه سیاسی : 
سی ام شهریور ماه سال 1377 رئیس جمهوری وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنی را مطرح کرد که در ادبیات جهانی به گفتگوی تمدن ها مطرح شد .

گروه سیاسی پایگاه خبری آرمان پرس اظهارات جنجالی استاد حسن عباسی را در مورد این حادثه منتشر می نماید . وی در این سخنرانی حضور آمریکا در افغانستان و عراق را نتیجه مطرح شدن چنین طرحی از سوی جمهوری اسلامی بر میشمارد .دانلود