شمار قربانیان نیوزیلند به 50 تن رسید
رویترز: آمار قربانیان ناشی از حمله مسلحانه در شهر «کرایست چرچ» نیوزیلند به ۵۰ نفر افزایش یافت.

گفتنی است پیشتر این رقم ۴۹ نفر اعلام شده بود حال آنکه پلیس امروز یک جسد دیگر را نیز در محل حادثه کشف کرد.

«برنتون تارانت» عامل این جنایت، بامداد دیروز شنبه در دادگاهی محلی حضور یافت و به اتهام قتل دهها نفر مجرم شناخته شد.

در این دادگاه که تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد، بعد از تفهیم اتهام، دستور داده شد تا تارنت بدون داشتن حق درخواست تجدید نظر یا آزادی مشروط، تا جلسه محاکمه اصلی در تاریخ ۵ آوریل (۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۸) در بازداشت نگه داشته شود.