شورای نظامی در سودان: فقط ۳ ماه صبر کنید
روسیا الیوم: «محمد حمدان دقلو» معاون رئیس شورای نظامی سودان و فرمانده نیروهای واکنش سریع در سودان، تأکید کرد که ارتش هیچ طمعی برای قدرت ندارد.

دقلو گفت: «فقط 3 ماه منتظر بمانید.»

وی با بیان این‌که شورای نظامی انتقالی باب گفت‌وگو را نخواهد بست، خاطرنشان کرد که در مذاکرات باید همه گروه‌های مردمی مشارکت داشته باشند.

معاون رئیس شورای نظامی سودان عنوان داشت کشورها و گروه‌هایی وجود دارند که در کنار این شورا ایستاده‌اند.

این در حالی‌ست که طبق بیانیه «نیروهای آزادی و تغییر»، اعتصاب سراسری نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی و بخش‌های فنی از روز سه‌شنبه در اقصی نقاط این کشور از امروز آغاز می‌شود.

«نیروهای آزادی و تغییر» اعلام کردند، روز چهارشنبه نیز شاهد تشکیل کمیته‌های نافرمانی مدنی در شهرها و محله‌های مختلف خواهیم بود.

در همین راستا، سران معترضان سودانی از مردم این کشور خواستند برای تحقق درخواست انتقال قدرت از شورای انتقالی نظامی به غیرنظامیان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعتصاب سراسری کنند.

از ششم آوریل هزاران سودانی در برابر مقر فرماندهی ارتش در خارطوم اعتصاب کردند تا با هدف تسریع در تحویل قدرت به غیرنظامیان، شورای نظامی را تحت فشار قرار دهند. آنها نگران هستند که ارتش مطالباتشان در خصوص تغییر را زیرپا بگذارد.