وزیر خارجه آلمان وارد تهران شد
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان برای دیدار با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران بامداد امروز وارد تهران شد.