افزایش شمار قربانیان در خارطوم به ۱۱۸ نفر
رسانه‌های سودانی، روز گذشته اعلام کردند «عبدالفتاح عبدالرحمن» رئیس شورای نظامی انتقالی حکم بازنشستگی ده‌ها افسر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را صادر کرد.

خبرگزاری «سونا» خاطرنشان کرد، چنین تغییرات بی‌سابقه با هدف دور کردن افسران برجسته این دستگاه‌ها انجام شد که طی سال‌های طولانی از نفوذ قوی‌ای برخوردار بودند.

در میان این افراد، 35 افسر با درجه سرلشکر، 21 افسر با درجه سرتیپ، 15 افسر با درجه سرهنگ و 19 سرگرد دیده می‌شود.

رئیس شورای نظامی در آوریل گذشته نیز حکم بازنشستگی هشت نفر از افسران در هیئت فرماندهی این دستگاه را صادر کرد.

اعتراضات سودانی‌ها در روزهای اخیر و پس از به بن‌بست رسیدن مذاکره شورای نظامی انتقالی با ائتلاف اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» درباره تشکیل شورای حاکمیتی و تعداد اعضای نظامی و غیرنظامی این شورا تشدید شده است. متعاقب این وضعیت، «جنبش اعتراضی سودان»، از روز یکشنبه خواستار نافرمانی مدنی با هدف واگذاری قدرت از شورای نظامی انتقالی به نهادهای غیر نظامی و مردمی شد.

«اسماعیل تاج» از رهبران «نیروهای آزادی و تغییر» تاکید کرد که نافرمانی مدنی تا برآورده شدن تمامی خواسته‌ها ادامه خواهد یافت.