اعتراف ماکرون به بحران زن‌کشی در فرانسه
با جدی شدن بحران زن‌کشی در فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، اسامی این زنان را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد و نوشت: «خانم‌ها، جمهوری فرانسه نتوانست از شما محافظت کند.»


این در حالی است که خشونت علیه زنان در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکای شمالی، سال‌هاست که این جوامع را رنج می‌دهد. تاسیس صدها خانه برای زنانی که قربانی خشونت شده‌اند، حکایت وضعیت فاجعه‌آمیز علیه زن‌ها در این جوامع است. این درحالی است که رسانه‌های زنجیره‌ای آن سوی مرزها و هم پالکی‌ها این سوی مرزی شان، مدام از حقوق زنان در اروپا و آمریکا دم زده و پروپاگاندای به اصطلاح تضییع حقوق زنان در ایران را در بوق‌های تبلیغاتی خود قرار می‌دهند. مکرون در پیام فیس بوکی خود خطاب به زنان به قتل رسیده در اثر خشونت در فرانسه، با لحنی ترحم آمیز می‌گوید:


«اسامی شما آشناست، شما دوستان ما، مادران ما، خواهران ما، دختران ما هستید. از خشونتی که جان شما را گرفت، بیزار هستیم و علیه آن به پا می‌خیزیم!» این سخن ظاهر فریب رئیس‌جمهوری فرانسه درباره زنان، علی‌رغم خشونت افسارگسیخته‌ای است که بیش از ۹ ماه در این کشور توسط پلیس فرانسه علیه جنبش عدالت خواه موسوم به جلیقه زردها اعمال شده و می‌شود. در اثر همین خشونت ده‌ها زن به قتل رسیده و یا مجروح و مصدوم گشته‌اند و امانوئل مکرون همچنان بر سرکوب هرچه بیشتر جلیقه زردها تاکید کرده است!