پرداخت عوارض خودرو، توسعه حمل و نقل عمومی شهر
پرداخت عوارض خودرو، توسعه حمل و نقل عمومی شهر

با پرداخت به هنگام عوارض خودرو در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم هستیم مدیر کل تشخیص و وصول درآمد با اعلام این مطلب و در خصوص نحوه محاسبه، چگونگی و روشهای پرداخت عوارض خودرو گفت:  عوارض خودرو از درآمد های پایدار شهرداری ها است و به استناد بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکین خودروها می بایست عوارض خودرو خود را براساس مبلغ اعلامی که توسط سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها اعلام می شود پرداخت نمایند.

وحید عرب در خصوص نحوه محاسبه و دامنه شمول پرداخت عوارض خودرو گفت: عوارض خودروهای سواری و وانت دوکابین ، بر مبنای یک ونیم در هزار قیمت فروش کارخانه (خودرو های داخلی) و یا یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها(خودرو های وارداتی) محاسبه می شود. ضمنا از خودرو های وانت تک کابین ،کامیونت،کامیون و تریلرکه دارای پلاک انتظامی تهران هستند، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و درچارچوب اخذ عوارض محلی، به میزان یک در هزار ارزش خودرو عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می گردد.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد در خصوص روشهای پرداخت گفت: پرداخت  عوارض خودرو  به صورت حضوری و غیر حضوری امکان پذیر است و شهروندان می تواننداز طریق حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر (مستقر در کلیه مناطق شهرداری تهران) و دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه و به صورت غیر حضوری نیز می توانند به سامانه (cartax.Tehran.ir) و یا از طریق ثبت نام در سامانه تهران –من (my.tehran.ir)  نسبت به پرداخت عوارض خودروخود اقدام کنند.

وحید عرب در خصوص جرائم عدم پرداخت عوارض خودرو گفت: نظر به بند (الف) ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده در صورتی که عوارض خودرو در سال مورد نظر پرداخت نشود یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد علاوه بر پرداخت عوارض و مابه التفاوت آن، مشمول جریمه ای به میزان دو درصددرماه(24درصد سالیانه)، نسبت به عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیرمی باشدوجریمه مذکورغیر قابل بخشودگی است.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد در ادامه یادآور شد و گفت: عوارض خودرو در کنار سایردرآمدهای پایدار از جمله، عوارض نوسازی ، کسب و پیشه وبهای خدمات مدیریت پسماند ، مناسبترین منابع درآمد شهرداریها برای توسعه و عمران شهر و ارائه خدمات مطلوب تر هستند و امیدواریم با مشارکت در پرداخت به موقع عوارض و بهای خدمات، شهروندان محترم نیز بتوانند در آبادانی وعمران شهر تهران سهیم باشند  و مدیریت شهری را  نیز در رسیدن به این امر یاری نمایند.

پرداخت عوارض خودرو، توسعه حمل و نقل عمومی شهر

منبع :روابط عمومی اداره کل تشخیص و وصول درآمد