r_sar
برچسب ها
برچسب: شاگرد حسن عباسی
جوابیه علیرضا فرقاني به روزنامه اعتماددرباره استادعباسی
عنوان حسن عباسی شومن یا کسینجر یکی از مخاطبین علیرضا... فرقانی که خود را دانش آموز مکتب سیاسی استاد حسن... عباسی دانسته جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده است که...
ابتدای امر پاسخ به شبهه حضور آقای حسن عباسی در... را در جبهه مطرح کردند آقای عباسی پاسخی مستند و... برخی طرفداران آقای عباسی مبادرت به انتشار عکس های حضور... ایشان در جبهه را کردند جست وجو در گوگل عباسی+...
کد خبر: ۶۹۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷