r_sar
درباره ما

آرمان؛ مفهومی است که مبنای افراط و تفریط و تبیین عدالت است. عده ای با فرار از این مفهوم و البته به بهانه واقعیت ها و چشم بستن به روی آرمان ها به حق متهم می شوند به رئالیست بودن و واقع گرایی. عده ای دیگر نیز متاسفانه از هول آرمان ها در ورطه افراط غلطیدند و ایده آلیستی و آرمان گرایی را سرلوحه تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود قرار می دهند و با بستن چشم خود بر پدیده های پیرامونی و واقعیت ها، گویی ناخواسته مبادرت به ذبح آرمان ها کرده اند.

.The Ideal is a concept for elaborating on justice and a basis to the extremes. Some people are justly accused of being realistic and conservare through fleeting from this concept, of course on the pretext of the realities, and close their eyes to the ideals. Unfortunately, some others roll off from the ideal circle into the chaos of extremes, also, and make their decisions according to idealistic patterns. They close their eyes to the surrounding phenomenon and realities and they seem to slay the ideals unintentionally


" آرمان گرایی واقع بینانه» فرد ، گروه و جریانی که آرمان گرای واقع بین باشد و در همان ابتدای امر عدالت را در تعیین چارچوب نظری و عملی خود رعایت کند شاید نتوان ادعا کرد ولی می توان امیدوار بود که در تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود راه عدالت را در پیش خواهد گرفت و با رعایت تمام موازین و ارزش های دینی و در نظر گرفتن تمامی واقعیت ها و محدودیت های محیطی ، گام در مسیر عدالتی حقیقی گذاشته است.

.realistic idealism” If an individual, group and cause is a realist idealist and observes justice from the very beginning in formulating its practical and theoretical frameworks, one might not be able to claim, but one might hope that it would be conducted through justice in its decision-making, and it will pass a real justice path through observing all religious values and standards and taking all environmental limitations and realities into consideration


گروه خبری - تحلیلی آرمان پرس برآن است که آرمان گرایی واقع بینانه را در کسوت رسانه و نه تنها یک رسانا محقق سازد. آرمان پرس سعی دارد با پوشش اهم اخبار ایران و جهان محیطی جامع از رصد اخبار فراهم و با تمرکز بیشتر بر حوزه سیاست خارجی فعال و تهاجمی و ارائه رهیافت های دیپلماسی به مسئولین جمهوری اسلامی خواب را برای دشمنان اسلام و ایران برآشفته سازد.(ان شا الله)

.The Armanpress analytic newsgroup has decided to realize the idealistic realism in the media garb and not just one media. Through the coverage of the most important Iranian and global news, Armanpress tries to provide a comprehensive environment for monitoring the news. It tries to disturb the dreams of Iran and Islam enemies, hopefully through focusing on aggressive and active foreign policy and presenting diplomatic guidelines to the Islamic Republic authorities


دکترین اتخاذی آرمان پرس در دیپلماسی رسانه ای در حوزه سیاست خارجی ، دکترین ضربه اول است و استراتژی های پیشنهادی آرمان پرس نیز بر همین مبنا خواهد بود زیرا که طبق دستور خداوند :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا (33 مائده)

سزاى كسانى كه با [دوستداران‌] خدا و پيامبر او مى‌جنگند و در زمين به فساد مى‌كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند

.The adopted Doctrine for Armanpress in media diplomacy in foreign policy is the First-Blow doctrine and its proposed strategies will be on the same basis. Because according to God's command:” Innama jazao allatheenayuhariboona Allaha warasoolahu wayasAAawna feeal-ardi fasadan a yuqattaloo … (Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified ….) (The Noble Qur'an, Surat Al-Ma'idah, 33)


و این ما هستیم که بایستی اسباب کشته شدن کسانی شویم که با خدا و دوستدارانش می جنگند. و این آرمان پرس خواهد بود که مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران را تشویق و در پاره ای موارد استراتژی های لازم را تبیین و ارائه خواهد کرد که درمقابل دشمنان قسم خورده ایران اسلامی مانند آمریکا ، انگلیس و اسرائیل و هرکسی که با دوستداران خدا وارد جنگ شده بایستند بجنگند و نابود کنند هرآنکه را که قصد نابودی ما را دارد.

.In addition, we must make grounds for killing those who wage fight against God and his lovers. And this would be Armanpress who will encourage The Islamic Republic of Iran authorities and people, and will sometimes elaborate on and present the necessary strategies to stand against the sworn enemies of the Islamic Iran such as the U.S., U.K., Israel and everyone else who have waged a war against God’s lovers; fight and ruin whoever intends to ruin us


آرمان پرس تفیکیکی میان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قائل است. دغدغه و اولویت جمهوری اسلامی منافع ملی و دغدغه انقلاب اسلامی مناقب دینی است. محوریت نظام امنیتی در جمهوری اسلامی نظامی است با هدف حفظ تمامیت ارضی ولی در انقلاب اسلامی محوریت امنیت با فرهنگ است با هدف حفظ و بسط ارزش های دینی. آرمان پرس خود را درگیر "جمهوری اسلامی" نخواهد کرد و تمام حمیت و همت خود را برای احیا،حفظ و بسط انقلاب اسلامی با تمرکز بر فرهنگ ایثار بکار خواهد بست.

.Armanpress separates the Islamic Republic from The Islamic Revolution. The main problem and priority in the Islamic Republic and The Islamic Revolution are national interests and religious virtues, respectively. The basic security system is a system aiming at maintaining the territorial entirety in The Islamic Republic, whereas the culture is the basis aiming at maintaining and developing the religious values in The Islamic Revolution. Armanpress would not involve with The Islamic Republic and will employ all of its zeals and efforts for reviving, maintaining and developing the Islamic revolution focusing on the culture of abnegation


اساس و روش تحلیل آرمان پرس مبتنی بر آینده نگاری ، باید ها و مباحث توصیه ای خواهد بود علاوه بر مطالب توصیفی و تحلیل وضعیت موجود. توصیه به آغاز جنگ و حمله به اسرائیل. توصیه به چگونه ایستادن در مقابل دشمنان که در خور یک ایرانی مسلمان باشد. توصیه به سیاست خارجی تهاجمی و فعال در برابر همه غرب. توصیه به مقاوت در افق 1414 و توصیه به عمل به آرمان ها.

.The foundations and analyses of Armanpress will be based on futures studies, the obligational and prescriptive issues. In addition to description and the analysis of current conditions, recommending the invasion and fight with Israel, recommending to how to stand against the enemies to be apt for an Iranian Muslim, recommending and active and invasive foreign policy against all of the West, recommending the resistance against in the 2025 horizon, and recommending the action according to the ideals


طبق آرمان های آرمان پرس هرگز " الحق لمن غلب" شاخص حق مداری نخواهد بود هرچند که با تمام قوا برای غلبه و نابودی امثال اسرائیل تلاش خواهیم کرد. آرمان پرس همواره بر طبل حمله پیشدستانه بر اسرائیل خواهد کوبید تا زمان تحقق حمله و محو کامل اسرائیل از صفحه روزگار در افق 1414. ان شاالله

.According to Armanpress, the index for justice orientation will never be "The one who defeats is right”, though we will do our best to defeat and ruin the Israel-like enemies. Armanpress will always beat the anticipatory invasion drum of Israel, hopefully until the invasion and a full deletion of Israel from the world is realized in the 2025 horizon

 تنها راه رشد و توسعه، جنگ و جهاد است / The only way  to development, is war and jihad


     صاحب امتیاز و مدیرمسئول آرمان پرس : علیرضا فرقانی

Alireza Forghani, the grantee and responsible manager of Armanpress

     وبلاگ شخصی مدیرمسئول : تک نوشته های تک

Personal Blog: alireza-forghani.blogfa.com